הובלת תרופות בקירור

אם הנך זקוק לתרופה – נביא לך אותה בתוך זמן קצר מאוד.

בכל שעה של יום וגם עם התרופה חייבת קירור 

וגם בימי הקורונה !

משלוח תרופות
לחייג